Avaruudenpaakaupunki
Teesit

YHTEYSPÄIVIEN TEESIT

Haluamme noudattaa Evankelistojen yhteyspäivillä yhdessä sovittuja ja hyväksi havaittuja periaatteita.

Kuva: Unsplash/Toa Heftiba
YHTEYTTÄ
Rohkaisu_Unsplash_Nycholas Benaia
ROHKAISUA
Kuva: Unsplash/Pedro Lima
RUKOUSTA

PERIAATTEMME

1. TEESI

Evankelistojen yhteyspäivät ovat kristittyjen yhteinen evankelioimistyötä edistävä kokoontuminen.

Evankelistapäivillä keskitytään evankelioimistyöhön, evankelistan näkyyn, kutsumukseen ja tehtävään. Tämän vuoksi muut, tärkeätkin aiheet, rajataan 

3. TEESI

Päivät tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden evankelistojen kohtaamiseen ja yhteyden edistämiseen yli seurakunta- ja järjestörajojen.

Päivillä annetaankin tilaa ja varataan aikaa osallistujille toinen toistensa kohtaamiseen ja asioidensa jakamiseen ja rukoukseen. 

2. TEESI

Päivillä varustetaan, rohkaistaan ja vahvistetaan niitä, joilla on evankelioimistyön kutsumus sekä niitä, jotka etsivät kutsumustaan ja paikkaansa evankelioimistyössä.

Jeesus on evankelistan palvelutehtävän, sanoman sekä samalla evankelistapäivien keskiössä.

4. TEESI

Järjestämme päivät mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ottaen suunnittelu- ja järjestelyvastuuseen edustajia kristillisistä yhteisöistä ja seurakunnista. Tahdomme palvella yhteistyössä niiden kristillisten seurakuntien kanssa, jotka arvostavat evankelistan ptehtävää ja tahtovat rakentaa kristittyjen yhteyttä.

Kuva: Unsplash/Nainoa Shizuru