Konferenssi_Unsplash_Headway
Teesit

YHTEYSPÄIVIEN TEESIT

Haluamme noudattaa Evankelistojen yhteyspäivillä yhdessä sovittuja ja hyväksi havaittuja periaatteita.

Kuva: Unsplash/Toa Heftiba
YHTEYTTÄ
Rohkaisu_Unsplash_Nycholas Benaia
ROHKAISUA
Kuva: Unsplash/Pedro Lima
RUKOUSTA

PERIAATTEMME

1. TEESI

Evankelistojen yhteyspäivät on kristittyjen yhteinen evankelioimistyötä edistävä tapahtuma.

Evankelistapäivillä keskitytään evankelioimistyöhön, evankelistan näkyyn, evankelistan kutsumukseen ja tehtävään. Tämän vuoksi muut, tärkeätkin aiheet, rajataan pois. 

2. TEESI

Päivillä varustetaan, rohkaistaan ja vahvistetaan niitä, joilla on evankelioimistyön kutsumus sekä niitä, jotka etsivät kutsumustaan ja paikkaansa evankelioimistyössä.

Jeesus on evankelistan palvelutehtävän, sanoman sekä samalla evankelistapäivien keskiössä. 

3. TEESI

Päivät tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden evankelistojen kohtaamiseen ja yhteyden edistämiseen yli seurakunta- ja järjestörajojen.

Päivillä annetaan tilaa ja varataan aikaa kohtaamiseen, asioiden jakamiseen ja rukoukseen.

4. TEESI

Järjestämme päivät mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ottaen suunnittelu- ja järjestelyvastuuseen edustajia kristillisistä yhteisöistä ja seurakunnista. Tahdomme palvella yhteistyössä niiden kristillisten seurakuntien kanssa, jotka arvostavat evankelistan tehtävää ja tahtovat rakentaa kristittyjen yhteyttä.

Kuva: Unsplash/Nainoa Shizuru